در صورتی که نسخه چشم پزشک خود را در اختیار دارید میتوانید تصویر آن را از طریق این فیلد برای ما ارسال نمایید .
تصویر نسخه پزشکی :



پسوند فایل های مورد قبول: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
حداکثر حجم فایل: 10mb.



توجه : در صورت ارسال تصویر نسخه نیازی به وارد کردن اطلاعات فرم زیر نمی باشد .



دید نزدیک SPH
نمره چشم
CYL
میزان آستیگمات
AXIS
محور چشم
OD / RE
چشم راست

OD / RE
چشم چپ

PD
فاصله مردمک ها
ADD
ادیشن دید نزدیک


دید دور SPH
نمره چشم
CYL
میزان آستیگمات
AXIS
محور چشم
OD / RE
چشم راست

OD / RE
چشم چپ