انواع عدسی های طبی

ضخامت عدسی های طبی

میزان ضخامت عدسی های طبی با مقدار ضریب شکست , اندازه گیری میشود

عدسی های طبی با فشردگی معمولی , با ضریب شکست ۱/۴۹  و  ۱/۵۶  است ..

عدسی های طبی نیمه فشزده , با ضریب شکست   ۱/۶۰  است ..

عدسی های طبی  فشرده , با ضریب شکست  ۱/۶۷  است ..

عدسی های طبی فوق فشرده , با ضریب شکست  ۱/۷۴  است ..

در نظر داشته باشید هر عدسی با ضریب شکست های مختلف , دارای مواد اولیه متفاوتی میباشد .

در عدسی های طبی ..  فاکتوری وجود دارد , بنام ABBE VALUE ( ابه ولیو ) که میزان شفافیت عدسی را مشخص میکند

شفافیت , نه از نظر ظاهر عدسی های  طبی , بلکه از لحاظ کیفیت دید

هر میزان فشردگی , دارای شفافیت مشخصی است .
در واقع شفافیت , با ضخامت عدسی های طبی , در ارتباط است
چرا که هر ضریب شکست با مواد اولیه خاصی تولید میشود
میزان شفافیت                                 ضریب شکست                                       نوع ماده
۵۶/۸                                                  ۱/۴۹                                               CR39
۴۳-۴۵                                                  ۱/۵۳                                               TRIVEX
۳۷                                                     ۱/۵۶                                               Ormex
۳۰                                                    ۱/۵۸۶                                  polycarbonate
۳۲                                                  ۱/۶۷                                               Seiko
۳۳                                                  ۱/۷۴                                          High index
۵۹                                                  ۱/۵۲۳                                       Crown glass
عدسی های طبی تک دید , با فشردگی های مختلفی در بازار وجود دارد
عدسی های طبی دودید ( ناخنی و خطی ) فقط با فشردگی ۱/۵۶ وجود دارد
عدسی های طبی تدریجی و دودید نامریی با فشردگی های مختلفی قابل تولید است

دیدگاهتان را بنویسید