انواع عدسی های طبی

ضخامت عدسی های طبی

میزان ضخامت عدسی های طبی با مقدار ضریب شکست , اندازه گیری میشود

عدسی های طبی با فشردگی معمولی , با ضریب شکست ۱/۴۹  و  ۱/۵۶  است ..

عدسی های طبی نیمه فشزده , با ضریب شکست   ۱/۶۰  است ..

عدسی های طبی  فشرده , با ضریب شکست  ۱/۶۷  است ..

عدسی های طبی فوق فشرده , با ضریب شکست  ۱/۷۴  است ..

در نظر داشته باشید هر عدسی با ضریب شکست های مختلف , دارای مواد اولیه متفاوتی میباشد .

در عدسی های طبی ..  فاکتوری وجود دارد , بنام ABBE VALUE ( ابه ولیو ) که میزان شفافیت عدسی را مشخص میکند

شفافیت , نه از نظر ظاهر عدسی های  طبی , بلکه از لحاظ کیفیت دید

هر میزان فشردگی , دارای شفافیت مشخصی است .
در واقع شفافیت , با ضخامت عدسی های طبی , در ارتباط است
چرا که هر ضریب شکست با مواد اولیه خاصی تولید میشود
میزان شفافیت                                 ضریب شکست                                       نوع ماده
۵۶/۸                                                  ۱/۴۹                                               CR39
۴۳-۴۵                                                  ۱/۵۳                                               TRIVEX
۳۷                                                     ۱/۵۶                                               Ormex
۳۰                                                    ۱/۵۸۶                                  polycarbonate
۳۲                                                  ۱/۶۷                                               Seiko
۳۳                                                  ۱/۷۴                                          High index
۵۹                                                  ۱/۵۲۳                                       Crown glass
عدسی های طبی تک دید , با فشردگی های مختلفی در بازار وجود دارد
عدسی های طبی دودید ( ناخنی و خطی ) فقط با فشردگی ۱/۵۶ وجود دارد
عدسی های طبی تدریجی و دودید نامریی با فشردگی های مختلفی قابل تولید است

 

 آسفریک چیست ؟
تکنیکی است , که در ساخت عدسی های طبی از آن استفاده میشود .
هدف از  این روش , جهت کاهش یا حذف ابیراهی های اپتیکی موجود در عدسی میباشد .
در واقع عدسی های آسفریک دارای یک سطح غیر کروی بوده و دارای یک شعاع ( انحنای ) معین و ثابتی نمیباشد .( بیضی شکل )

 

وسیع بودن میدان دید در عدسی های آسفریک
پرتوهای ساتر شده از اشیاء در عدسی های معمولی در یک نقطه امکان کانونی شدن ندارند و علت آن برمیگردد به متفاوت شکسته شدن پرتوها در نقاط مختلف سطح عدسی ..( زاویه شکست نور در کناره های عدسی های معمولی دارای شیب بیشتری است نسبت به زاویه شکست نور در مرکز عدسی )
طراحی سطح غیر کروی عدسی , باعث میشود تا تغییرات تدریجی در توان سطحی از مرکز تا لبه ی عدسی به صورت شعاعی باشد.
با این تکنیک میشود شدت زاویه شکست پرتوها در کناره های عدسی را کنترل و یا کاهش داد..
در نتیجه باعث کیفیت دید بهتری میشود

 

لینک های مرتبط

عینک طبی دودید  عدسی طبی  شیشه عینک  مارک های عدسی طبی  عدسی دودید  خاصیت عدسی های طبی

عینک طبی  عدسی طبی  انواع عینک طبی  عینک طبی انواع عینک طبی عدسی طبی  انواع عینک طبی

عدسی طبی دودید  عینک طبی  عدسی طبی  انواع عینک طبی  انواع عدسی طبی  عینک طبی  شیشه عینک

عدسی دودید  عدسی تدریجی  عدسی پلاریزه  عدسی بلوکنترل  عینک طبی  عینک طبی  عینک طبی دودید

عدسی نایت ویژن  اواع عینک طبی  دید در شب  عدسی عینک   شیشه ی عینک   لنز عینک   عدسی عینک 

شیشه عینک    انواع عدسی های طبی    انواع شیشه عینک    عینک طبی   عینک طبی  شیشه ی عینک

 

 

پاسخی بگذارید